Blog

ianuarie 29, 2018

Prinderea panourilor din beton prefabricat de stâlpii structurali prin intermediul unor șine si elemente de legatura HKZ

  • prinderea are rolul de a împiedica ieșirea panoului din planul său;

01

  • însă mișcarea în planul panoului nu poate fi controlată; 02Practic, aceasta poate să:1. rotească bara HKZ, stricând filetul șurubului;2. voaleze bara HKZ;

    3. rupă HKZ;

    4. scoată HKZ din lăcașul lui;

03

          5. și, posibil, alte moduri de cedare;

          Deci HKZ și implicit șuruburile șșinele vor fi supuse unei forțe greu de estimat. Practic, nu putem controla fenomenul.

04

           Sistemul trebuie să îndeplinească mai multe roluri ,în afară de acela pentru care a fost conceput, și anume preluarea forței care scoate panoul din planul peretelui.

          Peretele poate fi conceput a se comporta în mai multe moduri:

1. de sine stătător, cu panourile solidarizate între ele, fără a glisa, cu împiedicarea sau nu a mișcării pe verticală între panouri, cu considerarea sau nu a proptirii („pene”) panourilor, unul de celălaltÎn acest caz, șinele noastre trebuie săpermită și să nu împiedice sub nicio formă mișcarea relativă a panoului față de stâlp, ceea ce, iarăși, prin prevederea de HKZ nu se asigură (șurubul respectiv se înțepenește și dai peste problemele enumerate mai sus).

05

2. perete glisant, cu panourile care glisează unul pe celălalt, cu controlul sau nu al amplitudinii glisării.

06

            Modul cel mai apropiat de ceea ce pare a fi o bună comportare e ca amplitudinea glisării să fie controlatăprin împiedicarea pe toate direcțiile a deplasării (nu și rotirii) panoului față de stâlp. În cazul acesta, oricum, trebuie asigurată alunecarea panourilor între ele, lucru care se poate realiza prin diverse moduri (teflon, polistiren, lamele metalice). În orice caz, trebuie împiedicat nu numai ca panoul să iasă din planul lui, ci și să se deplaseze orizontal fațăde stâlp, ceea ce, iarăși, nu se potrivește cu HKZ-ul nostru. Eventual ,s-ar putea înlocui HKZ-ul cu un cornier. În situația respectivă, forțele preluate de îmbinare trebuie atent evaluate.

           Strict pentru preluarea forțelor cu care panourile vor să iasă din planul peretelui, pentru fiecare panou e suficientăo pereche de șine Halfen HTA-CE 40/25 (două perechi indicate pentru primul rând de panouri de sus).

07

08

          Nimeni însă nu poate avea pretenția că poate controla ce se întâmplă pe cealaltă direcție.

          Atașez un articol despre prinderea panourilor, așa cum se realizează în America – țară din „lumea civilizată” care, spre deosebire de majoritatea țărilor civilizate din Europa, are și cutremur:

http://www.wbdg.org/resources/env_seismicsafety.php#desc

          Sintetizare articol:

– în introducere – pereți prăbușițîn diverse clădiri, cu ocazia unor cutremure;

– prezentarea sistemului optim, în opinia lor: o pereche de conexiuni de reazem vertical („bearing”) și una careîmpiedică ieșirea panoului din planul peretelui („tie-back”), dar asigură glisarea în lungul peretelui;

– de asemenea, ridică problema delicată a posibilei coliziuni a panourilor de colț cu cele de pe cealaltă direcție;

       

          Alternative la soluția cu HKZ:

1. prevederea unui cornier (soluția e „de compromis”, deoarece apare fenomenul izbirii șurubului la capătul șinei, fenomen oarecum necontrolat, dar cu siguranță mai puțin periculos decât lipsa controlului HKZ);

2. prevederea unor bare în panouri și stâlpi; posibil cu bucșe filetate;

3. prinderea panourilor cu șuruburi care se filetează în bucșele din stâlp, strângând o tablă amplasată în panoul ce mărginește un gol;

4. de asemenea, se poate elimina problema glisării panourilor sprijinindu-le pe fiecare pe stâlpi cu scaune, situație în care ai controlul total al lucrurilor;

09

         Variante sunt multe și mai sunt desigur destule pe care încă nu le vedem. Putem să ne documentăm din cărțși articole, să vedem cum au făcut alții, mai ales în zona Pacificului – California, Japonia, Noua Zeelandă, Chile.

          Întorcându-ne, însă, la Halfenele noastre, motivul principal pentru care nu putem accepta conexiunea cu HKZ e lipsa controlului mișcării orizontale în planul peretelui.

Studiul a fost realizat în cadrul colectivului „DI&A DESIGN, CONSULTING” de către ing. Dan Iancu și ing. Mihai Nicolau.

Blog
About Administrator

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *