Blog

ianuarie 16, 2018

Determinarea acoperirii cu beton a armăturilor

Durabilitatea betonului armat depinde în mare măsură de protecția armăturilor, realizată prin intermediul acoperirii cu beton a acestora.

ATENȚIE! Conform Eurocod 2, acoperirea cu beton se măsoară de la suprafața betonului la cea mai apropiatăbară (de exemplu etrieri), vechea sintagmă din STAS10107/0-90, “etrierii se prevăîn acoperire” fiind depășită (acoperirea etrierilor era redusă față de acoperirea barelor).

Acoperirea armăturilor depinde de o serie de factori. În primul rând, condițiile de mediu care determină alegerea unei clase minime aferente a betonului și determină o parte a dimensiunii acoperirii. Alți factori: condițiile de aderență, abaterile de execuție, tipul elementului, controlul calității betonului etc.

Pașii pentru calculul acoperirii:

1. Se determină acoperirea datorată condițiilor de mediu (cmin,dur). Pașii de urmat sunt:

A. determinarea clasei de expunere la condițiile de mediu (conform tabel 4.1 din EC2), evaluând nivelul coroziunii induse de:

 • carbonatare (se referă la umiditatea aerului) → clasa XC1..4;
 • coroziune indusă de cloruri (în apa de ploaie, piscine, carosabil) → XD1..3;
 • coroziune indusă de cloruri prezente în apa de mare (se referă la structuri în vecinătatea coastei mării) → XS1..3;
 • atac la îngheț/dezgheț → XF1..4;
 • atacuri chimice → XA1..3;
 • abraziune → XM1..3

B. determinarea clasei minime a betonului (conform tabel E.1N RO din Anexa Națională la EC2) ce poate varia de la C16/20 (XC1, XC2) la C35/45 (XS2, XS3);

C. determinarea clasei structurale (S1..S6); se pleacă de la clasa S4 (conform EC2, punct 4.4.1.2 (5) ) și se modifică (tabel 4.3N) conform:

 • duratei de utilizare a construcției (majorare cu două clase structurale la clădiri cu durata de utilizare de 100 de ani);
 • clasei alese a betonului (micșorare cu o clasă structurală în cazul utilizarii unei clase a betonului mult mai mare decât cea minimănecesară);
 • tipului elementului (micșorare cu o clasă în cazul elementelor asimilabile unei plăci);
 • controlului special al calității de producție a betonului (micșorarecu o clasă);

D. determinarea acoperirii minime cmin,dur conform clasei de expunere și clasei structurale, în cazul armăturilor pentru beton armat (tabel 4.4N din EC2), respectiv precomprimat (tabel 4.5N);

2. Se determină acoperirea datorată condițiilor de aderență(cmin,b), care depinde de:

 • diametrul barelor / diametrul echivalent al pachetului de bare;
 • dimensiunile agregatelor (se adaugă 5 mm pentru beton cu agregate mai mari de 32 mm);

3. Se determină acoperirea datorată abaterilor de execuție (Δcdev), plecându-se de la o valoare de 10 mm (5 mm la plăci conform Anexei Naționale la EC2, punct 4.4.1.3 (1) ), putându-se micșora ca urmare a:

 • utilizării unui sistem de măsurare a acoperirii;
 • utilizarii unui aparat de măsura foarte precis, cu respingerea elementelor neconforme (specifice betonului prefabricat);

4. Se determină acoperirea datorată altor condiții:

 • condiții de abraziune → strat de acoperire suplimentar, “de sacrificiu”, de grosime k1..3 (5..15 mm);
 • beton turnat în contact cu suprafețe neregulate (de exemplu fundații turnate direct în pământ cu suprafața pregătită sau nu) → acoperirea minimă a armăturilor trebuie să aibă grosimea k1 (40 mm) sau k2 (75 mm);

5. Se determină acoperirea minimă:

cmin = max {cmin,b ; cmin,dur + cdur,γ – cdur,st – cdur,add ; 10 mm}

unde cdur,γ , cdur,st , cdur,add sunt nule, conform EC2 – puncte 4.4.1.2 (6), (7), (8), amendate de Anexa Națională;

6. Se determină acoperirea nominală:

cnom = cmin + Δcdev

Acest articol a fost realizat în cadrul colectivului DI&A DESIGN CONSULTING de către ing. Mihai Nicolau.

Blog
About Administrator

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *